Velkommen til Træningsenheden

Træningsenheden varetager blandt andet genoptræningen i Hjørring Kommune

Træningsenheden varetager genoptræningen i Hjørring Kommune efter Sundhedsloven og Serviceloven. Desuden varetager vi sundhedsfremmende og forbyggende rådgivning samt træningsopgaver.

I Træningsenheden er ansat både fysio- og ergoterapeuter, træningsassistenter og pædagog.

Samarbejdspartnere

I forbindelse med et træningsforløb samarbejder vi med relevante personalegrupper for at give det mest optimale tilbud til dig. Dette kan f.eks. være sygeplejerske, plejepersonale, pædagoger, læger og sygehuse. Desuden tilbyder vi sammen med Borgersundheds medarbejdere fysioterapeutisk rådgivning og livsstils motion.

Tilsynsrapport for Træningsenheden