Velkommen til Træningsenheden

Træningsenheden varetager genoptræningen i Hjørring Kommune efter Sundhedsloven og Serviceloven til børn og voksne.

Desuden varetager vi rehabilitering af borgere med KOL, diabetes, hjertelidelser, osteoporose og kræft.

I Træningsenheden er vi leverandør af vederlagsfri fysioterapi for borgere med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom eller svært fysisk handicap.

Genoptræningen udføres af autoriserede fysioterapeuter og autoriserede ergoterapeuter.

Du kan kontakte Træningsenheden på Bistrupvej 3, 9800 Hjørring på tlf. 7233 5600 hverdage mellem kl. 8.00 - 9.00.

Din sygehuslæge kan fremsende en genoptræningsplan - eller din læge kan fremsende en kommunehenvisning med anmodning om træning.

Man kan også sende en mail til: traeningsenhed@hjoerring.dk

Samarbejdspartnere

I forbindelse med et træningsforløb samarbejder vi med relevante personalegrupper for at give det mest optimale tilbud til dig. Dette kan f.eks. være sygeplejerske, plejepersonale, pædagoger, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), CKU, (center for kompetenceudvikling og undervisning), demenskonsulenter, sundhedsplejersker, læger, sygehuse og bandagister.

Rehabiliteringsopgaverne udføres i samarbejde med Borgersundheds sygeplejersker, diætister og psykologer.