Hvad er genoptræning?

Genoptræning kan igangsættes, efter ud har har været indlagt på sygehuset eller hvis du har været syg eller er svækket efter et sygdomsforløb, der har nedsat din funktionsevne.

Genoptræningen vil være et målrettet og tidsafgrænset samarbejde mellem dig, eventuelt dine pårørende og personale.

Formålet med genoptræning er, at du opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne; bevægelses- og aktivitetsmæssigt, fysisk, psykisk og socialt.

Genoptræning kan ofte udgøre en del af en bredere rehabiliteringsindsats, som samlet set kan forbedre eller vedligeholde din funktionsevne.