Alkohol

Har du et problem med alkohol og ønsker du at ændre dine vaner?

Sundhedscenter Hjørring kan tilbyde dig hjælp, hvis du:

  • er over 18 år og har et storforbrug eller skadeligt forbrug af alkohol, og ønsker at ændre dine vaner,
  • er pårørende til en med et storforbrug eller skadeligt forbrug af alkohol, og ønsker rådgivning til at håndtere hverdagen med alkohol.

Du kan læse mere om tilbuddet her.

Er dette noget for dig eller vil du vide mere?

Så kontakt Sundhedscenter Hjørring på tlf. 72 33 56 00 eller på mail hjoerringsundhedscenter@hjoerring.dk.

Du kan også blive henvist af egen læge, kommune eller fra sygehus-/hospitalsafdeling.

Praktisk information

Forløbet kan indeholde op til 5 individuelle samtaler, hvor omdrejningspunktet er sammenhænge mellem sundhed og alkoholvaner samt, hvordan et stort alkoholforbrug kan påvirke.

Forløbet finder sted hos Sundhedscenter Hjørring på Bistrupvej 3, 9800 Hjørring. Tidspunkt efter aftale.

Tilbuddet er gratis, men omfatter dog ikke kørsel. Det er Sundhedscenter Hjørring der er udbyder af tilbuddet, og det foregår efter gældende lovgivning.

Tilbuddet omfatter tolkebistand. Der er ikke tale om misbrugsbehandling, men et tilbud til borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug. Et storforbrug defineres som et forbrug over Sundhedsstyrelsens genstandsgrænse på højst 14 og 21 ugentligt genstande for henholdsvis kvinder og mænd.

Ved skadeligt forbrug har borgeren allerede pådraget sig skader – fysisk og/eller psykisk, herunder skade af dømmekraft og adfærd – som følge af sit alkoholforbrug. Skaden er klart påviselig, og tilstanden har varet mindst 1 måned eller har været til stede gentagende gange inden for de sidste 12 måneder. Sidst men ikke mindst, er borgeren afhængig af alkohol.

 

Kontakt

jette.graarup@hjoerring.dk

Mobil: 4122 5621

Kontakt

merete.pilgaard@hjoerring.dk

Mobil: 4122 5604

Til sundhedsfaglige