Alkohol

Har du et problem med alkohol og ønsker du at ændre dine vaner?

Sundhedscenter Hjørring kan tilbyde dig hjælp, hvis du:

  • er over 18 år og har et storforbrug eller skadeligt forbrug af alkohol, og ønsker at ændre dine vaner,
  • er pårørende til en med et storforbrug eller skadeligt forbrug af alkohol, og ønsker rådgivning til at håndtere hverdagen med alkohol.

Tilmelding

Du kan selv tilmelde dig tilbuddet via tlf. 72 33 56 00 eller på hjoerringsundhedscenter@hjoerring.dk. Du kan også blive henvist af egen læge, kommune eller fra sygehus-/hospitalsafdeling.

Tid og sted

Forløbet finder sted ved Sundhedscenter Hjørring på Bistrupvej 3, 9800 Hjørring. Tidspunkt efter aftale.

Praktisk information

Forløbet kan indeholde op til 5 individuelle samtaler, hvor omdrejningspunktet er sammenhænge mellem sundhed og alkoholvaner samt hvordan et stort alkoholforbrug kan påvirke.

Tilbuddet er gratis, men omfatter dog ikke kørsel. Det er Sundhedscenter Hjørring der er udbyder af tilbuddet, og det foregår efter gældende lovgivning.

Tilbuddet omfatter tolkebistand. Der er ikke tale om misbrugsbehandling, men et tilbud til borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug. Et storforbrug defineres som et forbrug over Sundhedsstyrelsens genstandsgrænse på højst 14 og 21 ugentligt genstande for henholdsvis kvinder og mænd.

Ved skadeligt forbrug har borgeren allerede pådraget sig skader – fysisk og/eller psykisk, herunder skade af dømmekraft og adfærd – som følge af sit alkoholforbrug. Skaden er klart påviselig, og tilstanden har varet mindst 1 måned eller har været til stede gentagende gange inden for de sidste 12 måneder. Sidst men ikke mindst, er borgeren afhængig af alkohol.