• Sundhedscenter Hjørring

  • Receptionen og telefonen holder lukket mellem jul og nytår. Vi åbner igen mandag igen d. 3. januar 2022.

Sundhedscenter Hjørring

I Sundhedscenter Hjørring forgår det meste kommunale træning, gen­optræning, rehabilitering og der tilbydes forskellige sundhedsindsatser. Det foregår primært i dagtimerne af mange forskellige faggrupper. Her er ansat fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, diætister, psykologer, social- og sundhedsassistenter og andre fagligheder.

Mange indsatser foregår i tæt samarbejde med andre medarbejdere i kommunen, praktiserende læger og personale på sygehusene.

I Sundhedscenteret findes også tilbud fra Hjørring Kommunes sund­hedspleje og den ambulante jordemoderfunktion fra Regionshospitalet Nordjylland, Hjørring.