Hverdagsrehabilitering

Træningsenhedens terapeuter samarbejder med borger og pårørende samt et tværfagligt team med visitator, afdelingsleder i hjemmeplejen, sygeplejersker, SOSU-personale og hjælpemiddelvisitator i "Fremtidens Hjemmehjælp" således, at borgeren kan opnå så stor selvstændighed som muligt.

Fysio- og ergoterapeuterne arbejder med at afklare borgerens aktivitets- og funktionsniveau samt sætte mål ud fra ADL taksonomien i samråd med borger og SOSU-personale.

Fysio-og ergoterapeuter fungerer som konsulenter i forhold til træning, forflytninger, mobilitet samt tilpasning af arbejdsfeltet. Derudover rådgivning i hjælpemidler til brug i rehabiliteringen