Kørsel til genoptræning

Borgere har adgang til befordring, hvis deres tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler eller ikke kan transportere sig på anden vis.

Kørsel til genoptræning visiteres af personalet i Træningsenheden.

Foregår din genoptræning i Træningsenhedens træningscentre, skal al henvendelse vedrørende kørsel rettes til Træningsenheden.