Hjerte

Sundhedscenter Hjørring tilbyder støtte og vejledning til dig med hjertekarsygdom. Når du kommer på sundhedscenteret første gang, vil du blive mødt af en sygeplejerske, som vil tale med dig om din motivation og dine behov. Til denne samtale er du meget velkommen til at medbringe en pårørende. På baggrund af samtalen tilrettelægges et tilbud som passer til lige nøjagtig dig. 

Tilbuddet kan indeholde

  • undervisning
  • støtte til håndtering af hverdagen
  • fysisk træning på hold
  • samvær med ligestillede
  • støtte og vejledning af sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut og/eller diætist.
  • rygestopforløb
  • inddragelse af pårørende

Læs mere om tilbuddet her

Er dette noget for dig eller vil du vide mere?

Så kan du tale med din læge eller kontakte Sundhedscenter Hjørring på tlf. 72 33 56 00 eller på mail hjoerringsundhedscenter@hjoerring.dk.

Læs mere om hjertekarsygdomme på sundhed.dk

TeleCare Nord

På Sundhedscenter Hjørring arbejder vi derudover med TeleCare Nord Hjertesvigt som et tilbud til dig, der ønsker, at vores hjertesygeplejersker på afstand kan følge dig og dit helbred. Dette kræver, at du skal indsende oplysninger om dit helbred via en tablet, som du får udleveret og bliver oplært i at bruge. Har du lyst til at blive en del af TeleCare Nord Hjertesvigt, så kontakt din læge, som kan hjælpe dig med at afklare om du opfylder kriterierne for deltagelse.

Læs mere om TeleCare Nord Hjertesvigt på Sundhed.dk

Kontakt

carina.christiansen@hjoerring.dk
Sygeplejerske

 Mobil: 4193 7347

Kontakt

henriette.borrisholt.groen@hjoerring.dk
Sygepejerske

Mobil: 4193 7406

Kontakt

jette.abildgaard@hjoerring.dk
Diætist

Mobil: 4193 7288