Vejledning ved diætist

Tilbuddet er til dig, som er motiveret for at arbejde med ændringer af dine madvaner, og som opfylder et eller flere af nedenstående kriterier: 

  • KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom)
  • Kræft (i behandling eller som har været i forløb indenfor de seneste to år)
  • Osteoporose (knogleskørhed)
  • Type 2-diabetes
  • Hjertekarsygdomme inkl. forhøjet kolesterol/forhøjet triglycerid
  • Fejlsynkning (dysfagi)
  • Ernæringsrisiko (f.eks. uplanlagt vægttab, madlede osv.)
  • Børn med moderat overvægt i alderen 6-12 år. For mere information se nedenfor.

Med udgangspunkt i dine nuværende mad- og måltidsvaner tilbyder Sundhedscenter Hjørring støtte og vejledning i at sammensætte den mad, der passer til din situation.

Læs mere om tilbuddet her

Har du et barn i alderen 6-12 år med overvægt?

Så tilbyder vi i samarbejde med Sundhedsplejen og fysioterapeuter støtte og samtaler om kost og vaner til jeres familie, samt vækstmålinger af jeres barn. På denne måde arbejder vi sammen hen imod en stabilisering af barnets vækst, da det på sigt vil medføre, at barnet slanker sig, mens det vokser.

Visitering sker via kontakt til Sundhedsplejen - klik her

Er dette noget for dig eller vil du vide mere?

Så kontakt Sundhedscenter Hjørring på tlf. 72 33 56 00 eller på mail: hjoerringsundhedscenter@hjoerring.dk.

 

Kontakt

anja.liisberg@hjoerring.dk
Diætist

Mobil: 4193 7345

Kontakt

helle.vestergaard@hjoerring.dk
Diætist

Mobil: 4193 7672

Kontakt

jette.abildgaard@hjoerring.dk
Diætist

Mobil: 4193 7288

Kontakt

ahyttel@hjoerring.dk
Diætist

Mobil: 4193 6930