Vejledning ved diætist

Med udgangspunkt i dine nuværende mad- og måltidsvaner tilbyder Sundhedscenter Hjørring støtte og vejledning i at sammensætte den mad, der passer til din situation.

Med baggrund i en individuel samtale planlægger vi sammen et forløb, der passer til netop dine behov.

Tilbuddet er for dig, som er motiveret for at arbejde med ændringer af dine madvaner, og som opfylder et eller flere af nedenstående kriterier: 

  • Borgere i ernæringsrisiko 
  • KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom)
  • Knogleskørhed
  • Diabetes type 2 
  • Fejlsynkning (dysfagi)
  • Hjertekarsygdomme inkl. forhøjet kolesterol/forhøjet triglycerid
  • Kræft (borgere i behandling eller som har været i forløb indenfor de
    seneste to år)

Du kan læse mere om tilbuddet her.

Har du et barn i alderen 6-12 år med overvægt?

Så tilbyder vi i samarbejde med Sundhedsplejen og fysioterapeuter familieorienterede samtaler, samt vækstmålinger af barnet. På denne måde arbejder vi sammen hen imod en stabilisering af barnets vækst, da det på sigt vil medføre, at barnet slanker sig, mens det vokser.

Visitering sker via kontakt til Sundhedsplejen: Fifo - Sundhedsplejen

Er dette noget for dig eller vil du vide mere?

Så kontakt Sundhedscenter Hjørring på tlf. 72 33 56 00 eller på mail: hjoerringsundhedscenter@hjoerring.dk.

 

Kontakt

anja.liisberg@hjoerring.dk
Diætist

Mobil: 4193 7345

Kontakt

helle.vestergaard@hjoerring.dk
Diætist

Mobil: 4193 7672

Kontakt

jette.abildgaard@hjoerring.dk
Diætist

Mobil: 4193 7288

Kontakt

ahyttel@hjoerring.dk
Diætist

Mobil: 4193 6930

Til sundhedsfaglige

Praktiserende læge - klik her

Sundhed.dk - klik her