Sundhedsfremme-/ rehabilitering

Vi arbejder med KOL, hjerte, diabetes 2 og kræft.

Teamet består af 8 fysioterapeuter.

Sundhedsfremme-/Rehabiliteringsforløb foregår på lukkede hold over 8 uger. Vi samarbejder med sygeplejerske, diætist og psykolog fra Borgersundhed.

Kompetencer i teamet

  • Kognitiv terapi ved Cektos
  • Den motiverende Samtale v/Torsten Sonne
  • Hjertekursus v/Danske Fysioterapeuter
  • Måleredskaber v/Morten Zacho
  • Natur & Sundhed v/Ninna Billenstein Schriver og Eva Skytte
  • Kommunens palliationsvejledere
  • I KOL-rehabilitering samarbejder vi med Telecare Nord og Koala
  • I hjerterehabilitering deltager vi i forskningsprojektet teledi@log

Træningsenheden har arbejdet med rehabiliteringsteams siden 2009.