Neuro

Teamet består af 5 fysioterapeuter og 8 ergoterapeuter.

 Der arbejdes med diagnoserne:

 • Erhvervet hjerne- eller rygmarvsskade som følge af traume, blodprop, hjerneblødning, tumor eller iltmangel
 • Parkinson
 • ALS
 • Sklerose
 • Andre sygdomme i nervesystemet

Træningsprincipper:

I den terapeutiske undersøgelse og behandling arbejdes der ud fra en helhedsorienteret tilgang til borgerne. Ud fra en vurdering tilrettelægges en individuelt tilpasset træning med udgangspunkt i den enkelte borger.

Træningen kan foregå individuelt eller på hold og kan fx indeholde:

 • Øvelsesterapi
 • Forflytningsteknik
 • Kognitiv træning
 • Træning i dagligdagens aktiviteter (ADL)
 • Vurdering af behov for kompensatoriske strategier fx. hjælpemidler, funktionstræning samt råd og vejledning

Alt efter terapeutens vurdering er der mulighed for, at træningen kan foregå på et center, i borgerens nærmiljø eller eget hjem. Der samarbejdes med pårørende og terapeuterne indgår i tværfagligt samarbejde med kommunale, regionale og private samarbejdspartnere hvor dette er relevant.

Vi gør brug af følgende metoder:

 • ABC-konceptet
 • Sanseintegration
 • Neurodynamik
 • Neuropædagogik
 • LIN
 • Kinesiotape