Hvem kan få genoptræning?

Har du svært ved at klare hverdagen, arbejdslivet eller fritiden - kan du have behov for et træningsforløb for bedre at kunne klare din hverdag.

Hvis du er i behandling på et sygehus, kan du først modtage genoptræning i kommunen, når du er udskrevet og færdigbehandlet på sygehuset. Kommunen modtager en genoptræningsplan fra sygehuset, hvorefter en terapeut tager kontakt til dig.

Hvem kan rette henvendelse om genoptræning?

Henvendelsen kan komme fra dig selv, din læge, sagsbehandler, pårørende eller hjemmeplejen. Derefter vil dit funktionsniveau blive vurderet så du kan få netop det tilbud, der passer bedst til dig.

Det er en forudsætning for at opnå et godt resultat, at du er motiveret og vil deltage aktivt i genoptræningen.

Hvor skal jeg rette henvendelse?

Du skal kontakte Træningsenheden på Bistrupvej 3, 9800 Hjørring på tlf. 72 33 58 50 mellem kl. 8.00 - 9.00.

eller via en mail til traeningsenhed@hjoerring.dk

Herefter vil en visitator aflægge et besøg hos dig med henblik på at visitere dig til træning. Visitator vil vurdere din funktionsevne og drøfte dine ønsker og mål for træningen med dig.

Ud fra det besøg vil visitator vurdere, hvorvidt du er berettiget og i bekræftende fald henvise dig til et genoptræningsforløb ved Hjørring Kommunes træningsenhed. Genoptræningen kan foregå i dit eget hjem eller på en af kommunens træningscentre.

Der visiteres også til eventuel kørsel til genoptræningen.