Hvem kan få genoptræning/rehabilitering

Træning efter Sundhedslovens § 140

Du kan få genoptræning efter sygehuskontakt.

Det er ordinerende sygehuslæge, der vurderer, om du har behov for genoptræning og sender en genoptræningsplan til Træningsenheden. Når Træningsenheden modtager en genoptræningsplan fra sygehuset, bliver du kontaktet af en terapeut inden for 3 hverdage.

En terapeut vil vurdere dit funktionsnuveau. Efter en individuel vurdering tilrettelægges et træningsforløb efter dine behov og mål, så du kan få netop det tilbud, der passer bedst til dig.

Det er en forudsætning for at opnå et godt resultat, at du er motiveret og vil deltage aktivt i genoptræningen.

Der henvises til kvalitetsstandard for Sundhedslovens § 140.

 

Træning efter Servicelovens § 86:

Du kan få genoptræning og vedligeholdelsestræning, hvis du er ældre, har svært ved at klare hverdagen, er faldtruet eller har tabt funktionsniveau f.eks. efter en influenza.

Henvendelsen kan komme fra dig selv, din læge, sagsbehandler, pårørende eller hjemmeplejen.

Der henvises til Kvalitetsstandard for Servicelovens § 86.

 

Træning efter Servicelovens § 44:

Børn med større eller mindre grad af forsinket og/eller afvigende motorisk udvikling, sansemotoriske forstyrrelser og kognitive forstyrrelser samt børn med synkeforstyrrelser.

Henvendelsen kan komme fra dig selv/dine forældre, din sundhedsplejerske, din læge eller PPR.

En terapeut vil vurdere barnets funktonsniveau. Efter en individuel vurdering tilrettes et træningsforløb efter barnets behov og mål, så barnet kan få netop det tilbud, der passer.

Forældre eller sundhedsplejen kan kontakte Træningsenheden på Bistrupvej 3, 9800 Hjørring på tlf. 7233 5850 hverdage mellem kl. 8.00 og 9.00 - eller barnets læge kan fremsende en kommunehenvisning med anmod om træning.

Der henvises til Kvalitetsstandard for Servicelovens § 44:

Træning efter Sundhedslovens § 119:

Du kan få rehabilitering, hvis du har en af følgende diagnoser:

KOL, visse hjertelidelser, osteoporose, diabetes og kræft. Henvendelsen kan komme fra dig selv, din læge eller sygehuset kan fremsende en kommunehenvisning med anmodning om rehabilitering.

Rehabiliteringsindsatsen varetages af et tværfagligt team bestående af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, diætister og psykolog.

Det er en forudsætning for at opnå et godt resultat, at du er motiveret og vil deltage aktivt i rehabiliteringen.

Der henvises til Kvalitetsstandard for Sundhedslovens § 119.

https://hjoerring.dk/media/25979/kvalitetsstandard-119-patientrettet-forebyggelse.pdf 

 

Træning efter Sundhedslovens § 140A:

I Træningsenheden er vi leverandør af vederlagsfri fysioterapi for borgere med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom eller svært fysisk handicap.

Målgruppe for indsatsen er:

  1. Borgere med funktionsnedsættelse som følge  af progressiv sygdom.
  2. Borgere med svært fysisk handicap.

Træningsenheden er leverandør af vederlagsfri fysioterapi:

  • Holdtræning på Sundhedscenter Hjørring og på Lynggården Træningscenter, Hirtshals til voksne.
  • Individuel vederlagsfri fysioterapi på NBV (Nordjyllands Beskyttede Værksted) til voksne.
  • Individuel vederlagsfri fysioterapi i Børnehuset Bagterp (speciel dagtilbud) til børn.
  • Holdtræning og individuel vederlagsfri fysioterapi til børn på Sundhedscenter Hjørring.
  • Individuel vederlagsfri fysioterapi til borgere på kommunens plejecentre.

Der henvises til pjece om vederlagsfri fysioterapi på Træningenhedens hjemmeside:

www.sundhedscenter.hjoerring.dk/træningsenheden (se under "Pjecer vedr. Vederlagsfri fysioterapi")