Hjemmetræning

Teamet består af 8 ergo- og fysioterapeuter, som i et tværfagligt team samarbejder med at gøre borgeren så selvhjulpen som mulig.

Ergoterapeuterne arbejder med at afklare borgerens aktivitetsniveau samt sætte mål ud fra ADL-taxanomien i samråd med borger og hjemmetræner.

Fysio- og ergoterapeuter fungerer som konsulenter i forhold til træning, forflytninger, mobilitet samt tilpasning af arbejdsfeltet. Derudover bevilling af og rådgivning i hjælpemidler til brug i hjemmetræning.

Kompetencer i teamet

  • AMPS
  • ADL-observationer
  • ADL-taxonomi
  • Housing enabler