Genoptræning - hvor og hvordan...?

Formålet med genoptræning?

Målet er, at hjælpe dig til helt eller delvist at genvinde dine tidligere evner eller at vedligeholde dit nuværende funktionsniveau, så du bedre kan klare daglige gøremål.

Hvilken type træning kan jeg få?

Efter en individuel vurdering tilrettelægges et træningsforløb efter dine behov og mål. Træningen kan således både foregå individuelt eller på et hold. Træningen kan f.eks. bestå af balancetræning, styrketræning eller træning i daglige gøremål. Holdtræningen kunne f.eks. være bassinhold, ryghold, hjertehold eller KOL hold. Du vil blive vurderet af en terapeut, så træningen kan tilpasses netop dine behov.

Hvor foregår træningen?

Træningen vil typisk foregå i et af kommunens træningscentre, i eget hjem eller udendørs - alt efter hvilke behov du har. Det tilstræbes, at din træning kommer til at finde sted i dit nærmiljø.

Kommunen har følgende træningscentre:

Distrikt Nord: Lynggården i Hirtshals 
Distrikt Vest: Hjørring Sundhedscenter og Havgården i Løkken
Distrikt Øst: Hjørring Sundhedscenter og Træningscentret ved Dagcentret i Sindal
Distrikt Syd: Hjørring Sundhedscenter og Vråhallen
Træning på institutionen NBV 
Træning af børn foregår enten på Hjørring Sundhedscenter, i institution eller i eget hjem.

Hvad koster det?

Træningen er et kommunalt tilbud og er gratis.

Hvem står for træningen?

Din træning bliver varetaget af autoriserede ergoterapeuter og fysioterapeuter.