Genoptræning - hvor og hvordan...?

Bliv klogere på hvor genoptræningen finder sted og hvordan vi får dig i mål.

Formålet med genoptræning?

Målet er, at støtte dig til helt eller delvist at genoptræne dit tidligere funktionsniveau, så du bedre kan klare daglige gøremål.

Hvilken type træning kan jeg få?

Efter en individuel vurdering tilrettelægges et træningsforløb efter dine behov og mål. Træningen kan således både foregå individuelt eller på et hold. Træningen kan f.eks. bestå af balancetræning, styrketræning eller træning i daglige gøremål. Holdtræningen kunne f.eks. være bassinhold, ryghold og knæ-hofte hold. Du vil blive vurderet af en terapeut, så træningen kan tilpasses netop dine behov.

Hvor foregår træningen?

Træningen vil typisk foregå i et af kommunens træningscentre, i eget hjem eller udendørs - alt efter hvilke behov du har. Det tilstræbes, at din træning kommer til at finde sted i dit nærmiljø.

Kommunen har tre træningscentre

  • Sundhedscentret, Bistrupvej 3, Hjørring
  • Træningscentret, Markedsgade 3, Sindal
  • Træningscentret på Lynggården, Østergade 30, Hirtshals

 
Derudover har vi træning på institutionen NBV. Træning af børn foregår enten på Hjørring Sundhedscenter, i institution eller i eget hjem.

Hvad koster det?

Træningen er et kommunalt tilbud og er gratis.

Hvem står for træningen?

Din træning bliver varetaget af autoriserede ergoterapeuter og fysioterapeuter.