Træningsenhedens terapeuter er inddelt i 5 fagteams:

OE-Team: Skulder/albue/hånd:

Borgere med skulder-/albud-/håndproblematikker efter operativt indgreb eller konservativt behandlet. 

UE-Team: Hofte/knæ/fod:

Borgere med hofte-/knæ-/fodproblematikker efter operativt indgreb eller konservativt behandlet. 

 Reuma-Team:

Borgere med specifikke eller uspecifikke reumatologiske problematikker. 

Neuro-Team:

Borgere med erhvervet hjerneskade eller borgere med andre neurologiske lidelser fx. dissemineret sclerose eller parkinson, der har medført ny funktionsnedsættelse. Herudover en tværfaglig træningsindsats til demensramte i fase let til moderat demens. 

Børne-Team:

Børn med ortopædiske lidelser, hjerneskader, kræftsygdomme og større eller mindre grad af forsinket og/eller afvigende motorisk udvikling, sansemotoriske forstyrrelser, kognitive forstyrrelser mv., samt børn med synkeforstyrrelser.

Børne-Teamet er en del af FIFO (familiorienteret indsats for børn med overvægt) og indgår i et tværfagligt samarbejde med sundhedsplejen og diætist fra Borgersundhed med det formål, at barnet får en sund hverdag med kost og motion ud fra Sundhedsstyrrelsens anbefalinger. 

Rehabilitering efter Sundhedslovens § 119: 

(se tidligere under "Rehabilitering")

Træningsenheden varetager ligeledes den fysioterapeutiske og ergoterapeutiske træning i de kommunale rehabiliteringstilbud vedrørende Type 2 Diabetes, KOL, hjerte-/karsygdomme, osteoporose og kræft. Herudover undervisning i den specifikke sygdom.

Al træning foregår på hold.