Børne

Børneterapeuterne laver undersøgelse og vurdering, rådgivning og vejledning.

Teamet består af 2 børneergoterapeuter og 2 børnefysioterapeuter.

Der arbejdes med børn med motoriske vanskeligheder, forsinket motorik, børn med sanseintegrationsproblemer, babyer med skæve kranier og børn med behov for genoptræning efter operation, skader mv.

Der samarbejdes og koordineres med:

  • Sundhedsplejerske
  • PPR
  • Hjælpemiddelterapeut
  • Bandagist
  • Andre regionale og private samarbejdspartnere, hvor dette er relevant

Træningen tilpasses det enkelte barn og foregår individuelt eller på børnehold. Det tilstræbes at træningen er så motiverende som muligt gennem leg og meningsfulde aktiviteter. 

Mange børn motiveres af jævnaldrende, hvorfor det for nogle børn er relevant at træne på hold. Træningen kan foregå sammen med forældre, støttepædagog og lignende.