Hent materiale

Sundhedspolitik

VISION OG BÆRENDE PRINCIPPER

Et godt helbred er en grundlæggende forudsætning for vores frihed til at kunne leve det liv, vi ønsker, og vi skal derfor i fællesskab sikre de bedst mulige rammer og tilbud til gavn for borgernes sundhed. 

Med sundhedspolitikken 2015 – 2018 har Hjørring Kommune en vision om at skabe:

"Et sundt og stærkt medborgerskab, som giver individuel frihed, og som understøtter borgeren i at mestre eget liv."

Med henblik på at understøtte denne vision er der vedtaget fire overordnede pejlemærker, der sætter retning for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde:

  1. Sunde rammer for borgernes hverdag
  2. Øget mental sundhed og trivsel
  3. Mestring af eget liv
  4. En styrket indsats for lighed i sundhed

Pejlemærkerne definerer de områder, vi har fælles fokus på de næste fire år. I sundhedspolitikken udfoldes de enkelte pejlemærker og omsættes til konkrete målsætninger, der i sidste ende skal bidrage til, at borgerne i Hjørring Kommune får et langt, sundt og godt liv.

Klik her for at læse mere om Sundhedspolitikken 2015 - 2018