Sundhedssamtaler i Forsamlingsbygningen

Nu har du mulighed for at få en sundhedssamtale med en sygeplejerske fra Sundhedscenter Hjørring samt evt. få målt:

  • Blodtryk
  • Vægt, BMI og taljemål
  • Kulilte
  • Lungefunktion

Du kan møde sygeplejersken i Forsamlingsbygningen på nedenstående tirsdage kl. 10.00 - til kl. 12.00 på disse datoer i 2017:

10. januar  -  7. februar   -   7. marts    -   4. april   -   2. maj   -    6. juni   -  22. august

19. september   -  3. oktober   -  14. november   -  12. december

__________________________________________________________________________________________

Har du KOL, eller er du pårørende til en der har KOL?

Så inviterer Sundhedscenter Hjørring i samarbejde med KOL netværksgruppen på kaffe

Torsdag d. 5. oktober 2017 kl. 13.30 - 15.30

i Forsamlingsbygningen

Østergade 9 1. sal

9800 Hjørring

Der er elevator og det er gratis at deltage.

Faglig specialleder i Lungemedicin, Anne Rasmussen holder oplæg kl. 13.30 sammen med 4 sygeplejestuderende om emnet:

"Hvad foregår der ofte under indlæggelse med KOL"

Der er plads til 100 personer, så det er "først til mølle princippet".

Af hensyn til forplejning er der tilmelding senest mandag d. 2. oktober 2017 til sekretær Marianne Hestbech Kristensen, Sundhedscenter Hjørring på tlf. 4122 5613 eller mail marianne.hestbech.kristensen@hjoerring.dk

Vi glæder os til at se dig i Forsamlingsbygningen, Østergade 9, 9800 Hjørring.