Få et LUNGETJEK

Få et LUNGETJEK

Mød op i

Sundhedscenter Hjørring

Bistrupvej 3

9800 Hjørring

Onsdag den 21. november kl. 15.00-18.00

Og få målt din lungefunktion

Sygeplejersker fra Sundhedscenter Hjørring og Regionshospital Nordjylland, Hjørring vil lave lungefunktionstests.

Der vil desuden være diætister, ergoterapeuter, fysioterapeuter, røgkoordinator, kræftrehabiliteringssygeplejerske og Netværksgruppe for borger med KOL og deres pårørende i Hjørring Kommune.

Hos diætisten kan du høre om kostråd til lungesyge.

Ergoterapeuten har gode forslag til forskellige hjælpemidler til dagligdagen med en lungesygdom. Desuden kan du blive testet for fejlsynkning (dysfagi).

Hos fysioterapeuten kan du høre om motionens gunstige effekt på din lungesygdom samt få inspiration til fysisk aktivitet. Hvis du har en PEP-fløjte, kan du medbringe den og få vejledning i brugen af denne.

Hos røgkoordinatoren kan du høre om mulighederne for hjælp til rygestop.

Hos kræftrehabiliteringssygeplejersken kan du få information om de tilbud Hjørring Kommune har, til borgere med lungekræft.

Hos KOL netværksgruppen kan du høre om deres tilbud.

Det er gratis og uforpligtende.