Alkohol

Målgruppe: Borgere over 18 år med et storforbrug eller skadeligt forbrug af alkohol, og som ønsker at ændre vaner. Pårørende til borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug af alkohol, der ønsker rådgivning til at håndtere hverdagen med alkohol. 

Tilmelding og visitation: Borgeren kan selv tilmelde sig tilbuddet. Borgeren kan henvises af egen læge, kommune eller fra sygehus-/hospitalsafdeling.

Sundhedscenter Hjørring

Bistrupvej 3

Hjørring

Telefon: 72 33 56 00

hjoerringsundhedscenter@hjoerring.dk

Tid og sted: Efter aftale.

Forløb: Op til 5 individuelle samtaler hvor omdrejningspunktet er sammenhænge mellem sundhed og alkoholvaner samt hvordan et stort alkoholforbrug kan påvirke.

Praktisk information

Pris: Tilbuddet er gratis.

Transport: Tilbuddet omfatter ikke kørsel.

Udbyder: Sundhedscenter Hjørring Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 72 33 56 00 www.sundhedscenter.hjoerring.dk e-mail: hjoerringsundhedscenter@hjoerring.dk

+Tolkebistand: Tilbuddet omfatter tolkebistand.

Dokumentation: Foregår efter gældende lovgivning.

Særlige målgruppekriterier: Der er ikke tale om misbrugsbehandling men et tilbud til borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug.

Storforbrug: Et forbrug over sundhedsstyrelsens genstandsgrænse på højst 14 og 21 ugentligt genstande for henholdsvis kvinder og mænd.

Skadeligt forbrug: Ved skadeligt forbrug har borgeren allerede pådraget sig skader – fysisk og/eller psykisk, herunder skade dømmekraft og adfærd – som følge af sit alkoholforbrug. Skaden er klart påviselige, og tilstanden har varet mindst 1 måned eller har været til stede gentagende gange inden for de sidste 12 måneder. Sidst men ikke mindst, er borgeren ikke afhængig af alkohol.