Alkohol

Målgruppe:

  • Borgere over 18 år med et storforbrug eller skadeligt forbrug af alkohol, og som ønsker at ændre vaner.

  • Pårørende til borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug af alkohol, der ønsker rådgivning til at håndtere hverdagen med alkohol. 

Tilmelding og visitation: Borgeren kan selv tilmelde sig tilbuddet. Borgeren kan henvises af egen læge, kommune eller fra sygehus-/hospitalsafdeling.

Sundhedscenter Hjørring

Bistrupvej 3

Hjørring

Telefon: 72 33 56 00

hjoerringsundhedscenter@hjoerring.dk

Tid og sted: Efter aftale.

Forløb: Op til 5 individuelle samtaler hvor omdrejningspunktet er sammenhænge mellem sundhed og alkoholvaner samt hvordan et stort alkoholforbrug kan påvirke.

Praktisk information:

Pris: Tilbuddet er gratis.

Transport: Tilbuddet omfatter ikke kørsel.

Udbyder: Sundhedscenter Hjørring Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 72 33 56 00

www.sundhedscenter.hjoerring.dk eller mail: hjoerringsundhedscenter@hjoerring.dk

Tolkebistand: Tilbuddet omfatter tolkebistand.

Dokumentation: Foregår efter gældende lovgivning.

Særlige målgruppekriterier: Der er ikke tale om misbrugsbehandling men et tilbud til borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug.

Storforbrug: Et forbrug over sundhedsstyrelsens genstandsgrænse på højst 14 og 21 ugentligt genstande for henholdsvis kvinder og mænd.

Skadeligt forbrug: Ved skadeligt forbrug har borgeren allerede pådraget sig skader – fysisk og/eller psykisk, herunder skade af dømmekraft og adfærd – som følge af sit alkoholforbrug. Skaden er klart påviselig, og tilstanden har varet mindst 1 måned eller har været til stede gentagende gange inden for de sidste 12 måneder. Sidst men ikke mindst, er borgeren afhængig af alkohol.